Noutati

Fisa post paznic

Fișa individuală a postului – paznic

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul …….., se încheie prezenta fişă a postului:

 

Postul: PAZNIC

 

Numele si prenumele: ………………………………………………………..

Compartimentul:Nedidactic;

Cerinte: a) studii ……………………………………………………………..

  1. b) vechime…………………………………………………………..

Relatii :

  1. a) de subordonare : conducerea unitatii ; administratorului:

b)de colaborare : elevii unitatii;elevii altor unitati de invatamant cazati in internatul unitatii;intreg personalul scolii (didactic si nedidactic);persoane straine care doresc sa intre in unitate (parinti ai elevilor,colaboratori,etc.);

Domnul / doamna …………………………………………………………………………., posesor al contractului individual de munca, inregistrat sub nr._____ , in registrul general de evidenta a salariatilor, are  urmatoarele atributii si sarcini ,structurate pe urmatoarele capitole:

  1. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 1 norma de baza corespunzatoare unei parti de 100%

din salariul de baza.

A.Obiectiv general:

-asigura paza institutiei de invatamant,a terenurilor si a parcului scolii;

B.Obiectiv specific:

– supravegherea patrimoniului din salile de clasa,cabinete si laboratoare ,internat, cantina si sala de sport;

– verificarea accesului persoanelor in institutie, pe baza de BI/CI ;

– dupa sfarsitul programului zilnic al scolii sa permita accesul numai persoanelor care sunt indreptatite si au activitati cu cadrele didactice;

– verificarea securitatii ferestrelor si usilor la intrarea in tura;

– degajarea cailor de acces in perioada iernii;

  1. Responsabilitati zilnice:

– verifica gardul de protectie, a portilor si a sistemului de inchidere/zilnic;

– supravegheaza starea si miscarea bunurilor aflate in raza de actiune;

– controleaza formele legale de intrare-iesire a bunurilor din incinta unitatii de invatamant;

– la intrarea in schimb controleaza securitatea cladirilor,magaziilor si celorlalte spatii din dotarea scolii ;

– supravegheaza si verifica integritatea sarpantelor , acoperisurilor tuturor cladirilor din curtea unitatii scolare /zilnic;

– raspunde de integritatea dotarilor si perfecta functionare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

– verifica identitatea persoanelor care intra in spatial unitatii scolare;

– interzice accesul oricaror persoane straine in scoala si internat ,cu exceptia persoanelor autorizate si a parintilor elevilor(conditionat de acceptul de principiu al conducerii unitatii);

– respecta graficul de schimbare a turelor,aprobat de conducerea scolii;

– intocmeste procesul-verbal de predare-primire a turei, inscrie si raporteaza neregulile constatate conducerii scolii si administratorului;

– raspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului;

– preda sectorul administratorului unitatii de invatamant,in cazul plecarii in concediu de odihna sau al parasirii locului de munca din diferite motive;

– respecta normele de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor;

– va participa la lucrarile de reparatii si intretinere din incinta unitatii;

– se ingrijeste de curatenia intregului perimetru din curtea institutiei/zilnic;

– raspunde de predarea-primirea postului inclusiv de cheile-grup ale institutiei;

– se ingrijeste de curatarea pomilor si varuitul acestora atunci cand este cazul,precum si intretinerea spatiilor verzi din curtea unitatii;

– cupleaza si decupleaza iluminatul exterior seara si dimineata;

– degajeaza caile de acces in perioada iernii;

– are obligatia de a-si face toate analizele ,de a nu se prezenta la serviciu in stare de ebrietate si nici consumarea bauturilor alcoolice in timpul programului;

– acorda ajutorul pentru transportul bunurilor in caz de incendiu/cutremur/cand situatia o impune;

– acorda ajutor cadrelor didactice si pedagogilor atunci cand este solicitat;

– in caz de efractie,conserva locul faptei si anunta directorul, administratorul si Politia;

– in caz de incendiu sa incerce localizarea si stingerea lui, sa anunte  organele abilitate;

– urmareste  trezirea  elevilor interni si plecarea acestora la cursuri dupa servirea micului dejun;

– la terminarea programului consemneaza in procesul verbal  si  aduce  la  cunostinta  conducerii  scolii  cazurile  de  abateri  disciplinare;

– supravegheaza ca pe  timpul  noptii, elevii sa  nu paraseasca internatul prin escaladarea geamurilor;

-răspunde disciplinar ,penal şi material, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu.

In functie de nevoile specifice ale unitatii, salariatul se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de conducerea unitatii in conditiile legii.

Respectă normele P.S.I  conform Legii nr.307/2006:

-salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente  ca  urmare a unor acţiuni voluntare;

-respectă prevederile Codului de conduită a personalului contractual, conform Legii nr.477/2004  şi  Legii nr.53/2003 – Codul  Muncii  cu  modificările şi completările ulterioare;

-are obligaţia de arespecta normele de securitate şi sănătate a muncii, conform Legii nr.319/2006, H.G. nr.425/2006  şi  normele în vigoare.

Răspunderea disciplinară:

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fisa postului,atrage dupa sine sanctionarea legala.

 

Director,

Prof. Daniela  Florina  Păcioianu

 

                                                                                                  Semnătura titularului de luare la  cunoştinţă