• 16 săli de clasă;
• 4 cabinete : atletism, informatică, asistenţă psihopedagogică, A.E.L.;
• 3 laboratoare: fizică, biologie, chimie;
• cabinet medical şcolar;
• cabinet stomatologic;
• biblioteca: peste 11870 volume;
• sala de jocuri sportive şi forţă;
• pista acoperită de atletism;
• stadion de atletism pentru antrenament;
• saună;
• internatul şcolar cu o capacitate de 100;
• cantină, în regim de autoservire;
• centrala termică proprie, racordată la reţeaua de gaze.