Procedurile pentru achiziția de Echipamente electronice precum si cea de „Servicii de consultanta” se anulează în conformitate cu respectarea cerințelor din „Ghidul de implementare – Schema de granturi pentri licee”, din cauză că nu a fost îndeplinită condiția primirii în cadrul procedurii de achiziție a minimum 3 oferte conforme necesare pentru atribuirea contractului.