Conform adresei MEN nr.429/29.10.2021 – numarul persoanelor vaccinate din unitatea noastra este de 40, respectiv o pondere de 61,53 % raportat la numarul total al angajatilor.